Vyjádření ohledně aktuální situace

06. 05. 2020

Vážené a milé klientky,

nejdříve ze všeho mi dovolte popřát vám i vašim blízkým hodně zdraví. Zároveň bych vám chtěla poděkovat za podporu, které se mi od vás v této nelehké době dostává. Těší mě vaše důvěra v to, že po delší nucené odmlce vaše účesy budou po návštěvě mého salonu opět  jako před vypuknutím koronavirové krize a napomohu tak vašemu dobrému pocitu.  Časté změny zřejmě teď budou nedílnou součástí našich životů, a proto bych vám ráda přiblížila aktuální situaci, v jaké se nacházím, co připravuji a jak se vás to týká tak, abyste měly všechny informace pohromadě.

Osobně je pro mne těžké reagovat na všechny změny, které pandemie přinesla. Zřejmě jako hodně z vás jsem si prošla obdobím uvědomění si priorit a v tuto chvíli hledám co nejvhodnější řešení pro opětovné nastartování mého salonu. Bohužel, i když oficiálně by to šlo již od 11. května, v zkráceném režimu. V tuto chvíli neumím ani přesně říct, kdy k normáonímu plnému pracovnímu procsu reálně dojde – předpokládám však nejpozději 25. května.

Jak většina z vás ví, mám doma dítě navštěvující 1. stupeň ZŠ a jeho domácí výuka i starost o něj musí i nadále pokračovat, což omezuje časové možnosti pro práci minimálně do dne, kdy by se školy měly otevřít.  Zároveň s tím se snažím získat všechny informace ze strany státu ohledně hygienických požadavků a vymyslet způsob, aby můj servis i nadále dosahoval kvalit, na který jste zvyklé, a přitom jsem chránila vaše (i svoje) zdraví a zároveň má práce byla technicky vůbec možná.

V tuto chvíli proto provádím všechny přípravné práce – včetně nákupu dostatečného množství materiálu a propočtu časové náročnosti na péči o každou z vás. Po vynechání u některých z Vás 2-3 termínů bude potřeba více času, více materiálu a vymyslet i technologické postupy tak, abychom vše zvládly optimálně v jednom sezení s cílem mít jak střih, tak barvu vašich účesů podle vašich přání. Však už ted’vím , že u některých z vás, to bude pracovní postup jako kdybychom se viděli poprvé.

V tuto chvíli, stejně jako ostatní kolegové, připravuji i nové kalkulace – větší množství použitého materiálu , možná vyšší časová náročnost na každou návštěvu, na doladění odrostů a barev, vyšší náklady na chod a bezpečnostní opatření atd. budou při první návštěvě znamenat vyšší náklady a ráda bych vám předem přesně jejich výši sdělila, abyste měly jasné informace. Předběžně nárůst odhaduji na 500 –u dlouhých vlasů 1000,- Kč (dle složitosti úkonů). Možná tuto informaci předem ani nevyžadujete, protože vynecháním termínů jste finance „ušetřily“, ale považuji za seriózní vás na tuto skutečnost a aktuální výši předem připravit.

Co se týká zdravotního aspektu předpokládám, že se nepotkáme, pokud budu mít vyšší teplotu, budu muset být v karanténě nebo někdo z blízkého okolí bude onemocněním postižen. To samé předpokládám i z vaší strany a jsem vděčna za důvěru, kterou k sobě chováme i pochopení, pokud taková situace nastane, kdy termín bude muset být odložen. Stejně jako dosud v salónu budu s vámi vždy sama, tj. žádné třetí osoby či jiné klientky u mne nepotkáte. Zároveň bych vás ráda informovala, že nebudu moci pracovat v systému „zdvojené ochrany“,tj. rouška a navíc štít, a to z jednoduchého důvodu: z mého pohledu to není z praktického ani zdravotního pohledu možné. Bohužel se nemohu přecenit a prostě nezvládnu v teplém počasí, které bude, pracovat v mém věku celý den v roušce, navíc se štítem, u toho používat chemikálie, přes barié 12h denně, správně vidět barvy a střih a navíc fénovat. Nemohu se přeceňovat, prostě toho nejsem schopna fyzicky, ani zdravotně (dýchací potíže). Roušku u klientek, pokud ji budou chtít, samozřejmě respektuji, avšak předem prosím o schovívavost, protože při některých úkonech bude potřeba ji na chvíli sundat a zároveň upozorňuji, že může dojít k jejímu poškození (např. při barvení).

Prosím proto ty z vás, které se ke mně do salónu chystají a mají zájem o termín, abyste mi v průběhu tohoto týdne zaslaly fotografie vašich vlasů / natýká se těch z vas, co už foto poslali/– aktuální stav, detaily odrostů a případně přání, jaký účes si dále představujete. Na základě vašich informací se budu snažit sestavit program tak, abych vám co nejdříve mohla navrhnout termín s tím, že v první vlně se budu věnovat zejména těm z vás, které jste si zakoupily v době karantény vouchery.

Pevně věřím, že situaci společně zvládneme, že situace se uklidní a budeme spolu mít pozitivnější témata než jsou ta aktuální. Udělám vše pro to, abych zajistila váš komfort, profesionální servis i vaše bezpečí.

Velmi se na vás těším, děkuji za trpělivost a pochopení.

Na viděnou,

Andrea

Adresa salonu

Přátelství 1300/44
Praha 10 - Uhříněves

Kontakt

+420 777 106 806
andrea@andreajoskova.cz

Sledujte mě